Linkėjimai autizmo dienos proga!

Šiandien yra mūsų diena! Diena, kai pasaulis kalba apie žmones, suvokiančius pasaulį kitaip nei didžioji dalis populiacijos. To kalbėjimo kokybinis lūžis mūsų lietuviškajame diskurse jau pamažu vyksta (labai geras Laura Valionienė – puslapis šiandien įrašas apie tai), rengiamasi įtraukiajam ugdymui, diskutuojama, rūpinamasi. Ta proga noriu išsakyti kelis palinkėjimus: ŠVIETIMO NUŠVITIMO – kol yra rengiamasi įtraukiajam… Tęskite Linkėjimai autizmo dienos proga! skaitymą